Łączy Nas Nauka – Sympozjum Nauki Polskiej w Świeciu

Łączy Nas Nauka – Sympozjum Nauki Polskiej w Świeciu

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do udziału w konferencji Łączy Nas Nauka – Sympozjum Nauki Polskiej w Świeciu. Konferencja odbędzie się online w dniach 9-11 grudnia 2021 roku.

Celem Sympozjum Nauki Polskiej w Świeciu jest promocja naukowców polskich i polskiego pochodzenia, którzy poprzez swoją pracę promują polską naukę, kulturę i sztukę na świecie. Tematyka sesji konferencji Łączy Nas Nauka obejmie różne dziedziny wiedzy ścisłej, humanistycznej, społecznej i artystycznej.

W ramach konferencji odbędą się również panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli polonijnych organizacji naukowych oraz instytucji wspierających rozwój nauki.

Wykład inauguracyjny wygłosi Prof. Krzysztof Matyjaszewski (Carnegie Mellon University, USA), natomiast w Sesji Nauk Ścisłych i Inżynieryjno – Technicznych wykłady plenarne wygłoszą Prof. Irena Lasiecka (University of Memphis, USA) oraz Prof. Izabella Łaba (University of British Columbia, Kanada). Prof. Lasiecka i Prof. Łaba są członkiniami Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce.