Podsumowanie 3. konferencji PTKM „On the trail…”

Podsumowanie 3. konferencji PTKM „On the trail…”

W dniach 15-17 września  w gościnnych murach Politechniki Gdańskiej odbyła się III konferencja z serii „On the Trail of Women in Mathematics. Contemporary Women in Mathematics”, która zgromadziła ok 100 uczestników. Konferencja dedykowana była dwóm znamienitym polskim matematyczkom: Krystynie Kuperberg i Irenie Lasieckiej, o ogromnym dorobku, rozsławiających polską matematykę w świecie. 3. konferencja była kolejnym sukcesem PTKM.

Podczas konferencji odbyły się wykłady plenarne zaproszonych gości honorowych: prof. Lasieckiej w trybie stacjonarnym i prof. Kuperberg online.  W programie znalazły się wykłady zaproszone kobiet i mężczyzn, w tym: Barbary Dunin-Kęplicz, Katarzyny Mazowieckiej, Piotra Oprochy, Grzegorza Rempały, Justyny Signerskiej-Rynkowskiej, Sonji Štimac i Błażeja Szepietowskiego.    Wszystkie wykłady cieszyły się zasłużonym uznaniem słuchaczy, ze względu na bardzo wysoki poziom wystąpień. Oprócz wykładów plenarnych i zaproszonych wygłoszono  40 referatów w sesjach tematycznych, pozostałe referaty zostały przesunięte na sesję posterową. Na zakończenie konferencji zorganizowany został panel dyskusyjny „ Uncovering the invisible bariers to women’s success”, którą poprowadziła Agnieszka Lendzion, a panelistami byli Urszula Foryś, Grzegorz Graff, Stanisława Kanas i Linda Leśniak. W panelu dyskusyjnym udział wzięli wszyscy uczestnicy konferencji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji!

Zdjęcia z konferencji

sk/21/09/2022